Introduktionsutbildning

Välkommen på introduktionsutbildning hos oss på Uppsala trafikskola.
Undervisningen sker på svenska så du måste behärska det i tal och skrift. Tolkning ej tillåten.

Teaching is in Swedish so you must master it in speech and writing.
Interpretation is not allowed.

Vi kan tyvärr ej erbjuda introduktionsutbildning efter de nya restriktionerna som kom 23/12 – 21. 

Kostnad: 550 :-

OBS: Parkeringstillstånd finns att hämta på trafikskolan!

Exempel på innehåll i utbildningen: krav och bedömningskriterier vid förarprov, körerfarenhetens betydelse för trafiksäkerheten, handledarens juridiska och moraliska ansvar och på vilka sätt handledare och elev kan tolka samma trafiksituation olika. Detta och mycket mer skall handledaren och eleven få kunskap om under minst 3 timmar.

Krav för att bli handledare vid privat övningskörning:

  • Du ska ha fyllt 24 år
  • Du ska under de senaste 10 åren ha haft körkort för fordonet i minst 5 år. Du får inte ha mist körkortet under de senaste 3 åren p.g.a. rattfylleri eller något annat grovt brott. Har körkortet varit återkallat under denna tid p.g.a. t.ex fortkörning får det inte ha varit återkallat sammanlagt mer än 3 månader.
  • Körkortet skall vara utfärdat i ett land inom EES Länder inom EU samt Norge, Island och Liechtenstein.
  • Du skall ha vana och skicklighet att köra den aktuella fordonstypen.
  • Du och din elev ska ha genomgått en obligatorisk introduktionskurs för privat övningskörning.

Ni behöver inte gå samtidigt och utbildningen är giltig i 5 år.

Obligatorisk platsbokning på tel. 018 – 140 800 eller genom bokning här nedan .

Föranmälan krävs. Vid anmälan vill vi veta fullständigt namn, personnummer och telefonnummer. Samtliga deltagare måste kunna uppvisa godkänd legitimation.

anmälan